- Нийслэлийн шүүх үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе.
x

Иргэдийн эрх зүйн боловсролд

Хуулийн этгээдэд ял оногдуулах /Шинэчлэгдсэн эрүүгийн хуулиас/

Хуулийн этгээдэд ял оногдуулах /Шинэчлэгдсэн эрүүгийн хуулиас/

Дэлгэрэнгүй

Тэнсэх албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх тухай /Шинэчлэгдсэн эрүүгийн хуулиас/

Тэнсэх албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх тухай /Шинэчлэгдсэн эрүүгийн хуулиас/

Дэлгэрэнгүй

Өсвөр насны хүнд ял оногдуулах /Шинэчлэгдсэн эрүүгийн хуулиас/

Өсвөр насны хүнд ял оногдуулах /Шинэчлэгдсэн эрүүгийн хуулиас/

Дэлгэрэнгүй

Ял шийтгэл /Шинэчлэгдсэн эрүүгийн хуулиас/

Ял шийтгэл /Шинэчлэгдсэн эрүүгийн хуулиас/

Дэлгэрэнгүй

Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга

Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга

Дэлгэрэнгүй

Эвлэрүүлэн зуучлал

Эвлэрүүлэн зуучлал

Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн тухай

Шүүхийн тухай

Дэлгэрэнгүй

Шүүгчид тавих болзол, шалгуурыг нарийсгасан тухай

Шүүгчид тавих болзол, шалгуурыг нарийсгасан тухай

Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч шүүх хуралдаанд таслах эрхтэй оролцоно.

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч шүүх хуралдаанд таслах эрхтэй оролцоно.

Дэлгэрэнгүй

Шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага

Шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага

Дэлгэрэнгүй
Санал асуулга
Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?