- НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ
x

"ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ"-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

"ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ"-Д НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

      Монгол Улсын Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 94 дүгээр тогтоолоор Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2015 оны 77 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан "Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүх хуралдааныг мэдээлэх журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна.
 Уг "Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүх хуралдааныг мэдээлэх журам”-тай http://192.168.99.171/san/hr/table3_full/96 холбоосоор орж танилцах боломжтой юм.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР