- НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ
x

Нийслэл дэх "Үндсэн хууль ба хүний эрх, Шүүгчийн ёс зүй"-н сургалт эхэллээ

Нийслэл дэх "Үндсэн хууль ба хүний эрх, Шүүгчийн ёс зүй"-н сургалт эхэллээ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Азийн сантай хамтран анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн нийт шүүгчийн заавал судлах, хуульчийн кредит цаг тооцох "Үндсэн хууль ба хүний эрх”, "Шүүгчийн ёс зүй”-н сургалтын Нийслэл дэх сургалт өнөөдөр буюу 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхэллээ.
Сургалтыг Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн захирал Ц.Мандах нээж, "Үндсэн хууль ба хүний эрх”, "Шүүгчийн ёс зүй”-н сургалт”-ын зорилго, онцлог, ач холбогдлын талаарх мэдээллийг өгч, сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох сургалтын гарын авлагын танилцуулгыг өгсөн юм.
 Нийслэл дэх “Үндсэн хууль ба хүний эрх, Шүүгчийн ёс зүй”-н сургалт эхэллээ
Нийслэл дэх “Үндсэн хууль ба хүний эрх, Шүүгчийн ёс зүй”-н сургалт эхэллээ
Сургалтад Нийслэл дэх анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн болон Төв аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн 213 шүүгчид оролцох юм.
Нийслэл дэх “Үндсэн хууль ба хүний эрх, Шүүгчийн ёс зүй”-н сургалт эхэллээ
 
Нийслэл дэх сургалтын дараагийн ээлжүүд 2019 оны 10 дугаар сарын 03-04, 07-08, 10-11, 14-15, 17-18-ны өдрүүдэд тус тус болно.
 
 
  
Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн
Санал асуулга
Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?