- Шинэ короновирусын халдвараас сэргийлэх зорилгоор Нийслэлийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдаанд оролцохоор тус шүүхэд хүрэлцэн ирэх хэргийн оролцогчид болон бусад иргэдийг амны хаалт /маск/ зүүж ирэхийг сануулж байна.- НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ
x

Авилгын эсрэг сургалт зохион байгуулав

Авилгын эсрэг сургалт зохион байгуулав

           Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны нийт шүүгч нарт 2018 оны 11  дүгээр сарын 19-ний өдөр тус шүүхийн сургалтын танхимд “Авлигын шалтгаан, хор хөнөөл”, “Ашиг сонирхолын зөрчил, анхаарах асуудал, “Нийтийн албан тушаалтны ХАСУМ, ХАСХОМ-ийн зөрчил, анхаарах асуудал”, “Тэгш байдал ба ялгаварлан гадуурхах хандлагаас сэргийлэх нь”, “Авлигын гэмт хэрэг-шинэ зохицуулалт”, “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа” зэрэг сэдвээр Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газар “Авлигын эсрэг” сургалтын сургагч-шүүгч багштай хамтран сургалт зохион байгуулав.


                                                                                    Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх