- НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ
x

ШҮҮХИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНХИМ

ШҮҮХИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНХИМ

ТУС ШҮҮХИЙН СУРГАЛТЫН ТАНИМ нь нийт шүүгч, шүүхийн ажилчдын мэдлэг ур чадварыг сайжруулах олон төрлийн сургалт зохион байгууллагддаг.
Санал асуулга
Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?