- НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ
x

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТАНХИМ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТАНХИМ

Интерьерийн зохион байгуулалттай жишиг шүүх хуралдааны заал ( 2016 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр )